Sonen les imatges

Cinema, música i efectes sonors

Quins efectes crea la música sobre les imatges? Com d’important és la dimensió sonora de l’audiovisual? Experimentem amb els sons i les músiques per fer volar la imaginació i transformar les emocions que ens produeix el cinema.

 

Què treballem

  • Introduir el concepte de “banda sonora”.

  • Comprendre les possibilitats expressives del so i la música i la seva relació amb les imatges.

  • Posar en pràctica un exercici col·laboratiu de creació sonora.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Competència artística i cultural.

  • Tractament de la informació i competència digital.