Remoure el trap

Creacions musicals no sexistes

El gènere musical del trap ha generat un univers de referències musicals i audiovisuals amb continguts, sovint, explícitament masclistes. El taller proposa una revisió crítica de les narratives del trap i una resposta creativa davant la naturalització de les violències.

Un taller conduït per Las VVitch, grup de trap feminista.

Què treballem

  • Prendre consciència dels mecanismes de significació de les imatges i de la música per tal de desenvolupar postures crítiques en relació amb els missatges.

  • Identificar els principis discriminatoris de les cançons, lletres i vídeos musicals, basats en el sexisme i els estereotips de gènere.

  • Construir una resposta creativa a partir dels codis musicals del gènere musical del trap.

Competències bàsiques

  • Competència artística i cultural
  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual

  • Competència social i ciutadana

Cançons resultants de tallers realitzats