Reinventar la publicitat

Un taller de coeducació audiovisual

Ens exposem a la publicitat constantment, però ens hem parat a analitzar quin tipus de discursos genera? Posem sobre la taula d’anàlisi els continguts sexistes i androcèntrics dels anuncis i proposem una dinàmica on inventar models alternatius que reflecteixin la diversitat i afavoreixin una visió positiva dels rols de gènere.

 

Què treballem

  • Prendre consciència dels mecanismes de significació de les imatges per tal de desenvolupar postures crítiques en relació amb els missatges publicitaris.

  • Identificar els principis discriminatoris dels anuncis, basats en el sexisme i els estereotips de gènere.

  • Construir una resposta creativa a partir del disseny d’un espot publicitari que reverteixi els estereotips sexistes.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Competència artística i cultural.

  • Competència social i ciutadana.