Reinventar la publicitat

Coeducació audiovisual

Les nines només serveixen per jugar a ser mares? Els cotxes només són per fer curses? Fem una revisió dels estereotips i els continguts sexistes d’alguns discursos publicitaris per construir una proposta alternativa conjunta.

Què treballem

  • Prendre consciència dels mecanismes de significació de les imatges per tal de desenvolupar postures crítiques en relació amb els missatges publicitaris.

  • Identificar els principis discriminatoris dels anuncis, basats en el sexisme i els estereotips de gènere.

  • Respondre creativament a partir del disseny d’un espot publicitari que reverteixi els estereotips sexistes.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Competència artística i cultural.

  • Competència social i ciutadana.