Punts, línies, cercles i quadrats

Les formes i els colors al cinema

Ens podem emocionar amb un cercle que creix, amb un punt que balla o amb una desfilada de línies inclinades? Les formes geomètriques també poden ser les protagonistes de les pel·lícules i moure’s al ritme de la música.

 

  • Nivell: P3

  • Eixos: Llenguatges

  • Durada: 1 hora

  • Preu: 100 € / grup classe.

Què treballem

  • Iniciar-se en la descoberta i l’ús del llenguatge audiovisual, verbal, musical i plàstic.

  • Comprendre el concepte de forma geomètrica i el seu ús en les composicions visuals.

  • Crear imatges noves a partir de formes geomètriques bàsiques.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Competència artística i cultural.

  • Competència d’autonomia i iniciativa personal.