Pràctica de doblatge

La veu en el cinema

Doblem fragments de pel·lícules de diferents gèneres: telefilms, films clàssics, documentals i films d’animació mentre desenvolupem l’expressió oral en català, castellà, anglès i/o francès. Un taller conduït per Francesc Fenollosa i Ten, actor de doblatge i expert en lectura en veu alta i habilitats per parlar en públic.

Què treballem

  • Introduir la relació entre realitat i representació.

  • Aprendre, a través d’exercicis creatius, algunes de les propietats bàsiques del so (fort/fluix, agut/greu).

  • Aprendre a dominar progressivament el cos i habilitats motrius.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Competència artística i cultural.

  • Tractament de la informació i competència digital.