Panoràmica circular

Filmacions extraordinàries d’un espai quotidià

Un taller intensiu de creació on aprendrem a fer servir la càmera i tots els elements necessaris per filmar, però sobretot on experimentarem amb l’expressió personal a través del llenguatge audiovisual i desenvoluparem una mirada atenta sobre el nostre entorn. Utilitzarem el cinema com a eina per a observar el món des d’una perspectiva nova i posarem en pràctica els elements bàsics del so, la imatge i el moviment.

Què treballem

  • Aproximar-se d’una manera creativa a l’audiovisual a través de l’experiència personal .

  • Experimentar en les possibilitats expressives del so, de la imatge i del moviment.

  • Elaborar un document audiovisual que reflecteixi la visió de l’alumnat del centre educatiu.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Competència artística i cultural.

  • Tractament de la informació i competència digital.