Noies i espai públic

Una preocupació cinematogràfica

De vampires que transiten els carrers de la ciutat sota un hiyab a joves justicieres que protegeixen els campus universitaris, els debats feministes al voltant dels usos de l’espai públic es traslladen a les pantalles a través del cinema i la nova televisió. En aquest taller visionarem algunes narratives de resistència i també analitzarem algunes representacions d’experiències femenines al carrer, desmuntant mites i tòpics.

 

Què treballem

  • Identificar les formes de representació cinematogràfica de l’experiència de les dones en els usos de l’espai públic.

  • Prendre consciència de la violència estructural i la discriminació contra les dones,  concretament en relació a l’espai públic.

  • Desenvolupar eines per a una anàlisi crítica dels processos de configuració de les imatges.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Competència artística i cultural.

  • Competència social i ciutadana.