Molt més que paraules

Expressió corporal al cinema mut

Ssssh! Silenci! Ens convertim en actors i actrius de cinema mut i ens expressem a través del cos, els gestos i les mirades. Una experiència lúdica i creativa a través de la mímica i l’expressió corporal. 

Què treballem

  • Entrar en contacte amb el cinema dels inicis.

  • Practicar de manera lúdica aspectes relacionats amb la interpretació i l’expressió de les emocions.

  • Aprendre a dominar progressivament el cos i habilitats motrius.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Competència artística i cultural.

  • Competència d’autonomia i iniciativa personal.