Mira com sona!

Cinema i banda sonora

A més d’imatges, les pel·lícules també estan fetes de sons, músiques i veus que constitueixen el que anomenem la banda sonora. Jugarem a escoltar i endevinar els efectes sonors, aprendrem com es fan i experimentarem quines emocions generen. Parem bé l’orella!

 

Què treballem

  • Aproximar-se a la història del cinema a través de l’evolució de la reproducció del so i les relacions entre so i imatge.

  • Comprendre i assimilar la capacitat narrativa i dramàtica del so.

  • Introduir-se a l’elaboració d’efectes sonors per a cinema.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Competència artística i cultural.