Llums, pantalla i acció!

Els elements bàsics del cinema

Què necessitem per a veure cinema? Primer de tot: llum! Segon: una pantalla, i per últim: un grup de nens i nenes que vulguin cridar: acció! Un taller per a experimentar amb el fonament més bàsic del cinema, l’escriptura amb llum.

 

  • Nivell: P3

  • Eixos: Llenguatges

  • Durada: 1 hora

  • Preu: 100 € / grup classe.

Què treballem

  • Introducció al funcionament de la llum sobre les pantalles i altres superfícies.

  • Iniciar-se en la composició visual.

  • Experimentació amb la llum, les ombres i la fotografia per a la creació d’imatges.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Competència artística i cultural.

  • Competència d’autonomia i iniciativa personal.