Improvisacions mòbils

Experimentació fílmica

Un taller pràctic i intensiu de filmació amb un instrument bàsic: un dispositiu mòbil. A partir del visionat de fragments, ens introduïm en alguns aspectes bàsics de la narració audiovisual i n’explorem les possibilitats expressives amb un exercici creatiu i col·laboratiu. Realitzarem petits curts al voltant d’un tema del nostre interès i tots junts formaran un magnífic film col·lectiu!

Què treballem

  • Adquirir coneixements bàsics sobre alguns aspectes concrets del llenguatge audiovisual.

  • Desenvolupar competències transversals en relació amb la informació i la competència digital.

  • Consolidar l’hàbit del treball cooperatiu com a base indispensable per a l’aprenentatge i el desenvolupament personal.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Competència artística i cultural.

  • Competència d’autonomia i iniciativa personal.