Identitats enfocades

Gènere, ètnia, classe, edat i cultura a les pantalles

En una cultura predominantment visual en què la transmissió de valors té lloc en gran part en la incessant producció d’imatges és important parar atenció a quines són aquelles identitats enfocades i quines queden fora de quadre o mal enfocades. La representació de la diversitat (de gènere, de classe, d’ètnia, d’edat, de cossos, de procedència, etc.) contribueix a crear un imaginari del món divers, plural i inclusiu.

 

Què treballem

  • Fer una revisió de la perspectiva ideològica de les composicions audiovisuals que ens envolten.

  • Prendre consciència de l’absència de representació de determinades identitats o bé la representació arquetípica, estereotipada i esbiaixada d’alguns grups humans que fan els mitjans de comunicació.

  • Comprendre quins són els mecanismes bàsics de construcció del punt de vista.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Competència artística i cultural.

  • Competència social i ciutadana.