Estereotips a la pantalla

La identitat de gènere en els mitjans audiovisuals

Les imatges de la feminitat i la masculinitat que difonen els mitjans de comunicació proposen uns models arquetípics que provenen d’una tradició representativa present també en la història de les arts visuals. Aquest taller proposa identificar aquests estereotips, observar el caràcter reduccionista i determinista d’algunes convencions i reflexionar sobre les maneres de superar les imposicions que comporten.

Què treballem

  • Constatar que les representacions dels mitjans de comunicació són una construcció fruit d’una tradició cultural i uns valors concrets.

  • Desenvolupar eines per a una anàlisi crítica dels processos de configuració de la representació de les dones.

  • Aproximar-se a les representacions alternatives de la feminitat i la masculinitat, inclusives amb la diversitat i complexitat de les identitats contemporànies.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Competència artística i cultural.

  • Competència social i ciutadana.