Els ninots es mouen

La tècnica d’animació stop-motion

Veurem en directe a insectes fets de fusta i d’altres materials inanimats capaços de desplaçar-se per un prat artificial. Descobrirem el funcionament del gran enigma de l’animació fotograma a fotograma amb l’equip d’especialistes d’I+G Stop Motion.

 

Què treballem

  • Aproximar-se a la il·lusió del moviment: els orígens de l’animació

  • Descoberta de la tècnica de l’animació fotograma a fotograma

  • Experimentació i posada en pràctica de l’stop-motion.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Competència artística i cultural.