Els dibuixos es barallen. Construir mirades.

Els dibuixos es barallen

Violència i gestió del conflicte dels dibuixos animats

Molt sovint els personatges dels dibuixos animats tenen una relació agressiva amb l’entorn. Valorarem quines són les estratègies de plantejament de l’acció narrativa i inventarem maneres no violentes de resoldre els conflictes i les històries.

Què treballem

  • Conèixer el paper social i cultural de les produccions audiovisuals.

  • Desenvolupar una actitud contrària a la violència, als prejudicis i als estereotips sexistes.

  • Comprendre els mecanismes de significació de les imatges i la construcció del punt de vista.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Competència artística i cultural.

  • Competència social i ciutadana.