El món pixelat

Ètica i estètica audiovisual

El que sabem del món en el que vivim molt sovint ho hem conegut a través de les imatges que ens arriben a través dels mitjans de comunicació. Però les imatges no són naturals, no creixen dels arbres, sinó que són una construcció feta per i per a algú. En aquest taller proposem analitzar les estratègies de construcció del punt de vista per a entendre com s’elaboren els missatges que transmeten determinats discursos audiovisuals

 

Què treballem

  • Conèixer estratègies bàsiques de creació d’imatges: enquadrament, angulació de càmera, música, veu en off, muntatge,  etc. i analitzar-ne les dimensions ètiques.

  • Desenvolupar una mirada atenta, crítica i creativa sobre les imatges que difonen els mitjans de comunicació.

  • Constatar que les representacions dels mitjans de comunicació són una construcció fruit d’una tradició cultural i uns valors concrets.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Competència artística i cultural.

  • Competència social i ciutadana.