El fora de camp cinematogràfic

Més enllà dels límits de l’enquadrament

Entenem per camp tot allò que es veu a la pantalla, mentre que contracamp és allò que no es veu al pla però que és important per a l’acció. En aquest taller ens endinsem en els conceptes de camp, contracamp i fora de camp per a comprendre’n els usos en el llenguatge cinematogràfic, les possibilitats creatives així com la dimensió ètica. Què hi ha fora dels límits de l’enquadrament?

 

Què treballem

  • Aproximar-se al concepte i ús d’enquadrament en la història de les arts visuals.

  • Conèixer l’enquadrament cinematogràfic com a eina de selecció de la realitat.

  • Reflexionar sobre les possibilitats del camp i el fora de camp.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Competència artística i cultural.