Descobrim les joguines òptiques

La il·lusió del moviment

Els orígens del cinema es troben en les joguines òptiques, uns aparells capaços de crear la il·lusió del moviment a partir de dibuixos estàtics. Jugarem amb els mateixos aparells amb què els nens i nenes es divertien abans de la invenció del cinema.

 

Què treballem

  • Experimentar a partir del fenomen psicofísic que fa possible la il·lusió del moviment.

  • Aprendre l’evolució històrica i tecnològica de les joguines òptiques.

  • Aproximar-se al moment sociocultural i tecnològic que va permetre la invenció del cinematògraf.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Competència artística i cultural.