Col·leccionistes d’imatges

Animació per reemplaçament i gif creatiu

Sovint veiem i compartim GIFs a la xarxa, però quin és el seu origen? En aquest taller utilitzarem aquest format per apropar-nos a la tècnica de l’animació des d’una perspectiva que ens permeti comprendre la il·lusió del moviment. Crearem un GIF amb la tècnica de l’animació per substitució i desenvoluparem una mirada personal i creativa sobre els formes que ens envolten.

 

Què treballem

  • Aproximar-se a una reflexió sobre la història: de la imatge precinematogràfica al gif digital.

  • Introduir-se al concepte de l’animació per substitució.

  • Experimentar amb la imatge fixa i animada mitjançant recursos de les TIC.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Competència artística i cultural.