Barcelona a la sala de muntatge

Pràctiques d’edició col·laborativa

La Mash Up Table és un enginy tecnològic que ens permet treballar el muntatge cinematogràfic de manera col·laborativa i sense dependre d’altre maquinari o programari. A partir d’un arxiu audiovisual de la ciutat de Barcelona en diferents moments del temps, experimentarem amb l’ordre de les imatges, la música, els efectes sonors i la veu per crear fantàstics filmets experimentals que donaran nous significats a l’imaginari de la ciutat.

 

Què treballem

  • Aproximar-se d’una manera creativa als fonaments de la narrativa audiovisual.

  • Experimentar les possibilitats narratives i expressives del muntatge audiovisual.

  • Elaborar un film en grups cooperatius.

Competències bàsiques

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

  • Tractament de la informació i competència digital.