Commemorem el 25 de novembre, Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones amb aquesta selecció d’activitats educatives destinades a ESO, batxillerat i cicles formatius.

ESO, batxillerat i cicles formatius

Programa de curtmetratges sobre la diversitat afectiva i sexual

Sessió de cinema amb curtmetratges que retraten experiències LGTBI des de diferents perspectives. La programació està orientada a reflexionar i sensibilitzar sobre la llibertat i la diversitat afectiva i sexual a partir del visionat de les peces audiovisuals, que aniran acompanyades d’una dinamització participativa per analitzar i reflexionar conjuntament.

  • Preu:  3 € / alumne.

Un taller de coeducació audiovisual

Posem sota la lupa els continguts sexistes i androcèntrics dels anuncis i proposem una dinàmica on inventar models alternatius que reflecteixin la diversitat i afavoreixin una visió positiva dels rols de gènere.

  • Preu: 180 € / grup classe*.

La identitat de gènere en els mitjans audiovisuals

Les imatges de la feminitat i la masculinitat que difonen els mitjans de comunicació proposen uns models arquetípics que provenen d’una tradició representativa present també en la història de les arts visuals. Aquest taller proposa identificar aquests estereotips, observar el caràcter reduccionista i determinista d’algunes convencions i reflexionar sobre les maneres de superar les imposicions que comporten.

  • Preu: 120 € / grup classe*.

Creacions musicals no sexistes

El gènere musical del trap ha generat un univers de referències musicals i audiovisuals amb continguts, sovint, explícitament masclistes. El taller proposa una revisió crítica de les narratives del trap i una resposta creativa davant la naturalització de les violències.

  • Preu: 210 € / grup classe*.

Les relacions afectives en la cultura audiovisual

Realment existeix la mitja taronja o és una construcció? Com són els personatges d’una història d’amor? Quin tipus d’escenes protagonitzen? A partir de diferents exemples analitzem la manera com el cinema i en general els mitjans audiovisuals, han reforçat un model d’amor romàntic, i valorem altres maneres o models de relació afectiva i sexual.

  • Preu: 210 € / grup classe*.

*Les contractacions fora de Barcelona tenen un càrrec extra.