Els i les alumnes de 4rt d’ESO de l’Institut Icària de Poblenou estan realitzant, amb l’acompanyament de Drac Màgic, la prova pilot del projecte CINE-ÀGORA, una proposta innovadora desenvolupada a partir de la metodologia Aprenentatge i Servei*.

La sobirania alimentària, una de les línies de reflexió del projecte.
La sobirania alimentària, una de les línies de reflexió del projecte.

Com suggereix el seu nom, CINE-ÀGORA preveu la creació d’un espai de diàleg i intercanvi d’experiències, desitjos i sabers al voltant de peces audiovisuals compromeses amb la transformació i el canvi social des d’una perspectiva de Justícia Global. CINE-ÀGORA és un cineclub, un espai de trobada, dins i fora del centre educatiu, ideat per promoure la consciència crítica i reflexionar al voltant dels missatges que les diferents narratives cinematogràfiques difonen sobre valors i actituds relacionades amb la defensa de la cultura de pau i drets humans.

En el procés d’aprenentatge es reflexiona al voltant del món de la imatge, s’analitzen els llenguatges audiovisuals i es desenvolupen capacitats organitzatives i de dinamització de públics, així com s’aprofundeix en el concepte de Justícia Global i de Cultura de Pau, per tal de denunciar les situacions d’injustícia social, i mostrar iniciatives creatives, apoderadores i transformadores a nivell local i global.

Tres de les alumnes organitzadores de la sessió InterCURTuralitats, el 2n trimestre.
Projecció del curtmetratge “Tryouts”, de Susana Casares, a la sessió InterCURTuralitats.

CINE-ÀGORA es du a terme a dos espais diferents. D’una banda, es realitzen sessions al centre educatiu adreçades a l’alumnat d’ESO i, de l’altra, se celebren també sessions a la Biblioteca Xavier Benguerel, obertes al públic general.

* L’Aprenentatge i Servei és una metodologia educativa que integra el servei a la comunitat amb l’aprenentatge de continguts, competències, habilitats o valors.

Escolteu l’entrevista que l’alumnat de la micro-optativa de Ràdio Icària va fer a l’Eva, la Gina i la Joana, dinamitzadores del Cine-Àgora del segon trimestre.