Tiempos Modernos (Modern Times)

Charles Chaplin. EEUU, 1936. 86 minuts

Un clàssic de Charlot que ens acosta a les preocupacions més contemporànies. La deshumanització, l’atur, la mecanització del treball o la recerca de la felicitat en un film ple d’humor i contingut crític.

  • Durada: 2h 15 minuts
  • Preu: 2€ per alumne/a

Què treballem?

  • La figura de Chaplin
  • La revolució industrial i la mecanització del treball
  •  L’humor com a crítica social
  • L’aparició del cinema sonor