Abans de rodar una pel·lícula convé planificar-la pla per pla. Per a fer-ho, l’instrument més útil és el que anomenem storyboard (guió il·lustrat). Farem un storyboard d’una petita història  mentre comprenem les funcions expressives dels diferents tipus de plans.

 • Durada: 2 h
 • Preu: 170 € per grup aula

Què treballem?

 • Conèixer la importància d’organitzar un relat audiovisual: de la planificació a l’«storyboard»
 • Treballar amb la funció narrativa de l’enquadrament
 • Planificar, dissenyar i realitzar un«storyboard» a partir de fotografies

 

Competències bàsiques:

 • Competència artística i cultural
 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 • Tractament de la informació i competència digital

 

Tallers relacionats

Retratem l’institut

Filmacions extraordinàries d’un espai quotidià

 • Durada: 20 hores (repartides en 5 sessions)
 • Preu: Per convenir

GIFinoscopi

L ’animació per substitució

 • Durada: 2 hores
 • Preu: 120€ per grup aula