Ens exposem a la publicitat constantment, però ens hem parat a analitzar quin tipus de discursos genera? Posem sobre la taula d’anàlisi els continguts sexistes i androcènctrics dels anuncis i proposem una dinàmica on inventar models alternatius que reflecteixin la diversitat i afavoreixin una visió positiva dels rols de gènere.

 • Durada: 2 hores
 • Preu: 120€ per grup aula

Què treballem?

 • Prendre consciència dels mecanismes de significació de les imatges per tal de desenvolupar postures crítiques en relació amb els missatges publicitaris.
 • Identificar els principis discriminatoris dels anuncis, basats en el sexisme i els estereotips de gènere.
 • Construir una resposta creativa a partir del disseny d’un espot publicitari que reverteixi els estereotips sexistes.

 

Competències bàsiques:

 •  Competència artística i cultural,
 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 • Competència social i ciutadana

Tallers relacionats

Aprenentatges de l’amor

Les relacions afectives en la cultura audiovisual

 • Durada: 2 h
 • Preu: 120€ per grup aula

Estereotips a la pantalla

La identitat de gènere en els mitjans audiovisuals

 • Durada: 2 h
 • Preu: 120 € per grup aula