Molt sovint els personatges dels dibuixos animats tenen una relació agressiva amb l’entorn. Valorarem quines són les estratègies de plantejament de l’acció narrativa i inventarem maneres no violentes de resoldre els conflictes i les històries.

  • Durada: 1h
  • Preu: 100€ per grup aula

Què treballem?

  • Conèixer el paper social i cultural de les produccions audiovisuals.
  • Desenvolupar una actitud contrària a la violència, als prejudicis i als estereotips sexistes.
  • Comprendre els mecanismes de significació de les imatges i la construcció del punt de vista.

 

Competències bàsiques:

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
  • Competència social i ciutadana
  • Competència artística i cultural

Tallers relacionats

Vull ser com…

Autoretrats lliures d'estereotips

  • Durada: 2h
  • Preu: 170€ per aula