Qui som

Construir Mirades és un programa d’activitats orientades a la formació en llenguatges audiovisuals i a la difusió de la cultura cinematogràfica. 

La cultura visual està present en tot el trajecte vital de les persones, forma part de les experiències que alimenten els coneixements, el pensament, les  emocions i les referències simbòliques que configuren les identitats individuals i socials. La cultura visual ens educa, tant a l’aula com a fora, en qualsevol moment, en un context de sobreexposició audiovisual en el qual  infants i  joves passen hores i hores mirant i interaccionant amb les pantalles.

Per aquest motiu és més necessari que mai reforçar l’educació visual per a què l’acte de mirar no sigui un exercici irreflexiu sinó que permeti desenvolupar la pròpia creativitat a la vegada que la responsabilitat i l’esperit crític.

Construir mirades és un programa d’activitats que té l’objectiu de facilitar eines de coneixement que contribueixin a l’educació estètica en relació amb les obres cinematogràfiques i audiovisuals i que afavoreixin, alhora, el desenvolupament d’una mirada crítica i creativa respecte als continguts i els valors que transmeten.

Es tracta d’un conjunt d’activitats on es combinen dinàmiques participatives, creatives i d’anàlisi adaptades a cada edat i relacionades amb els continguts, les competències i les àrees curriculars de cada nivell per recolzar el treball dels equips docents i enriquir les seves programacions amb el coneixement i l’expertesa de Drac Màgic, entitat que des de fa quaranta cinc anys du a terme un treball continuat per a introduir el cinema i la cultura audiovisual als centres educatius.

Les activitats es realitzen als centres educatius (tallers a l’aula i pràctiques audiovisuals) o bé en sales de cinema (sessions cinematogràfiques) i es complementen amb un dossier didàctic que facilita el treball posterior a l’aula.

 

 

 

Construir Mirades ofereix:

Activitats

  • Recomanades i adaptades específicament per a cada cicle educatiu.
  • Relacionades amb les competències, continguts i àrees curriculars de cada nivell.
  • Complementades amb material didàctic per al professorat que facilita el treball posterior a l’aula.
  • Realitzades al centre educatiu, en el cas del tallers, i en sales de cinema, en el cas de les sessions cinematogràfiques.

Assessorament i tutories personalitzades:

  • Per a treballs de tot tipus: treballs de recerca, de màster, TFG, etc.
  • La tutoria pot consistir en una entrevista personal, la facilitació de material didàctic, bibliografia, filmografia, en funció de les necessitats de cada cas.

 

encquadramentnou

Contacte i inscripcions

Drac Màgic
Tel.: 93 216 00 04
inscripcions@dracmagic.cat
C. Sant Pere Mitjà, 66
08013 Barcelona

Horari d’oficina
De dilluns a dijous: de 9:30 a 14h i de 15h a 18h
Divendres: de 9.30 a 14h

mapaConstruir Mirades és un programa de Drac Màgic que relaciona el cinema i la cultura audiovisual amb els continguts i els objectius curriculars de cada nivell educatiu així com amb les competències comunicatives transversals. Es desenvolupa a Catalunya, Aragó i a la Comunitat Valenciana.