El cinema i l’educació en valors

El cinema i l’educació en valors

Els tallers proposen un treball relacionat amb dos espais privilegiats de l’enunciació audiovisual com són la publicitat i les sèries de dibuixos. Els continguts i les dinàmiques faciliten que aparegui a l’aula una reflexió crítica sobre els valors, tant positius com negatius, que es transmeten des del cinema i la televisió:

 

baralla-england
Altes i fortes. Alts i forts.

Iniciació a la lectura d’imatges.

Pensar les imatges a partir de la representació diferenciada dels nens i les nenes en espais de joc. Què passa quan els dibuixos es barallen? Falten paraules?

 

boladracParaules, mirades i fets.

Treball sobre seqüències de films i sèries d’animació per tal d’analitzar les característiques dels personatges masculins o femenins i plantejar exercicis  de modificació de les històries amb la introducció de conceptes com la complicitat i la col·laboració entre els dos sexes.

 

reinventar-la-publicitatReinventar la publicitat.

A partir d’un muntatge de diferents espots publicitaris es proposa una activitat de reescriptura dels mateixos, després de haver fet una lectura crítica dels estereotips sexistes que contenen, amb la finalitat de detectar els elements que impliquen biaixos sexistes discriminatoris o microviolències masclistes.

 

 

Proposem treballar la construcció d’ habilitats específiques en l’àmbit dels valors tant des de la dimensió personal com des de la interpersonal i/o col·lectiva. Les competències que es proposa abordar tenen a veure amb la proposta de qüestionar les emocions i prejudicis que promouen els diferents formats audiovisuals (cinema, televisió –online o offline– i publicitat) i promoure noves actituds de recepció i consum audiovisual des de l’autonomia.

Els tallers busquen capacitar als i les alumnes per a la detecció dels propis prejudicis, generar habilitats de reflexió per tal de donar valor a les estratègies de mediació i gestió positiva dels conflictes i promoure la capacitat de cooperació mitjançant exercicis de debat i de reflexió compartida i entre iguals.